Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Komunikacyjne w Hrubieszowie

29.11.2022
Rozwój lokalny

W dniach od 18 października do 10 listopada 2022 r. mieli Państwo okazję do zabrania głosu w sprawie przygotowania i wykonania koncepcji Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa.

Przeprowadzone konsultacje społeczne pozwoliły na zebranie wielu opinii, pomysłów oraz uwag mieszkańców Hrubieszowa i okolic, ale też innych użytkowników przystanku przy ul. Piłsudskiego 55 w zakresie zmiany jego wyglądu.

Do konsultacji przedstawione zostały trzy wstępne prace koncepcyjne, na które można było oddawać głosy poprzez stronę internetową: miasto.hrubieszow.pl oraz w formie papierowej na kartach do głosowania, które dostępne były podczas wystawy prac konkursowych umieszczonych w Hrubieszowskim Domu Kultury.

W wyniku wspomnianych już konsultacji najwięcej głosów tj. 42,6% zdobył zespół nr 2.

W skład zespołu wchodzili:

  1. Aleksandra Szczypka - Architektura Krajobrazu Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  2. Natalia Głód – Architektura Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  3. Magdalena Wysowska- Transport Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
  4. Jakub Florczykiewicz- Transport Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, natomiast wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w głosowaniu, bardzo dziękujemy za tak liczny udział w konsultacjach.