Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa oraz Hrubieszowski Dom z Klimatem

20.01.2023
Rozwój lokalny

Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa oraz Hrubieszowski Dom z Klimatem – wystawa prac studentów oraz profesorów Politechniki Krakowskiej.

W dniu 20 stycznia br. o godz. 12:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac poświęconej Hrubieszowskiemu Centrum Komunikacji oraz Hrubieszowskiemu Domu z klimatem, które zostały przygotowane przez studentów i profesorów Politechniki Krakowskiej, partnera projektu pn. "Rozwój Lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji”.
Spotkanie poprowadziła Pani Izabela Sykta – profesor Politechniki Krakowskiej, która w szczegółowy sposób przedstawiła założenia projektowe uwzględnione w zaproponowanej koncepcji, poprzedzonej konsultacjami społecznymi  przeprowadzonymi w ramach konkursu po-warsztatowego. Wiele elementów projektu wprowadzono w oparciu o uwagi i propozycje mieszkańców miasta.
Najważniejszym założeniem ideowym przy opracowaniu koncepcji była tożsamość miejsca, uwidoczniona w zaprojektowanym obiekcie architektonicznym, który detalem i kolorem nawiązuje do historycznej architektury Hrubieszowa. Na elewacji zostały odwzorowane drewniane detale z hrubieszowskiego domu, natomiast kolorystyka jest zaczerpnięta z symboli miasta, tj. tła herbu miasta oraz koloru na fladze Hrubieszowa. Kolor ceglany odzwierciedla się w nawierzchni, która historycznie znajdowała się w znacznej części starego miasta. Zaproponowana koncepcja jest łącznikiem pomiędzy nowoczesnym budownictwem, a dawnym zanikającym dziedzictwem architektonicznym. Cała koncepcja uwzględnia aspekty ekologiczne, ponieważ występuje w niej bardzo dużo zieleni, wzbogacone o elementy małej architektury (dom hrubieszowski, figury hrubieszowskie, jeleń). Zaprojektowane Hrubieszowskie Centrum Komunikacyjne ze względu na przygraniczną lokalizację miasta ma stanowić symboliczną bramę wjazdu do miasta.