Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Badanie ewaluacyjne

27.06.2022
Konsultacje

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.
Dziękujemy z pomoc i współprace.

Ankieta ewaluacyjna https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=31cf21ed&&b=1b5b30bfd&&c=c0cc1683