Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Ankiety oceny systemu komunikacji

20.11.2023
Rozwój lokalny

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miasta Hrubieszów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Hrubieszowa do wzięcia udziału w dwóch ankietach mających na celu ocenę systemu komunikacji z naszym Urzędem oraz oceną systemu komunikacji z jednostkami pomocniczymi.

Konsultacje społeczne prowadzone w tym zakresie są jednym z etapów opracowania Strategii otwartego rządzenia i systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej  w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Państwa opinia jest dla nas niezwykle cenna, ponieważ pozwoli nam lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców oraz usprawnić jakość naszych usług, jakie do nich kierujemy.

Dlaczego warto wziąć udział?

  1. Wpływ na zmiany: Państwa odpowiedzi będą miały bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje dotyczące poprawy systemu komunikacji.
  2. Usprawnienia na miarę oczekiwań: Chcemy dostosować nasze działania do realnych potrzeb społeczności, dlatego każda opinia będzie dla nas ogromnym źródłem informacji na temat Państwa potrzeb.
  3. Tworzymy razem lepsze miasto: Wasza aktywność w ankiecie przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnego i przyjaznego systemu komunikacji w naszym mieście.

Jak wziąć udział?

  1. Wejdź na naszą stronę internetową https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/ i znajdź baner z informacją o ankiecie lub skorzystaj z bezpośredniego linku do ankiety.

Ankieta oceny systemu komunikacji Urzędu Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-oceny-systemu-komunikacji-urzedu-miasta-hrubieszow-z-mieszkancami

Ankieta oceny systemu komunikacji Jednostek Pomocniczych Miasta Hrubieszów z mieszkańcami

https://konsultacje.miasto.hrubieszow.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-oceny-systemu-komunikacji-jednostek-pomocniczych-miasta-hrubieszow-z

  1. Wypełnij ankietę zgodnie z własnymi odczuciami, doświadczeniami i spostrzeżeniami.

 

Ankiety będą dostępne od 30.11.2023 r. do 06.12.2023 r. Liczymy na aktywny udział wszystkich mieszkańców, ponieważ Państwa opinia naprawdę się liczy!

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz pomoc w tworzeniu lepszego Hrubieszowa!