Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta do opracowania diagnozy dla Gminnego Programu Rewitalizacji

20.10.2022
Konsultacje

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Hrubieszów do opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której wskażą Państwo najistotniejsze problemy i potrzeby miasta związane z rewitalizacją.