Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

79 Rocznica powołania AK

15.02.2021
14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przekształcony w Armię Krajową (AK). Jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”. Decyzja gen. Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. podnosiła rangę AK do krajowych sił zbrojnych, w której skład weszli wszyscy żołnierze będący w czynnej służbie wojskowej. Dane dotyczące liczebności Armii Krajowej są nieścisłe, najpewniej armia liczyła od 100 do 200 tys. żołnierzy. AK działała na terenach II Rzeczpospolitej, okupowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki.
Stefan Rowecki „Grot” pozostał komendantem Armii Krajowej do 30 czerwca 1943 r., do momentu aresztowania przez Gestapo, na skutek działalności agentów wewnątrz struktur AK. Jego następcą został gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.
W rocznicę tego wydarzenia złożono kwiaty przy Pomniku Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939 – 1945 (deptak miejski). W Imieniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożył zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski

.