Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

77 rocznica mordu dokonanego w Hrubieszowie na żołnierzach Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej

07.01.2021

77 rocznica mordu dokonanego w Hrubieszowie na żołnierzach Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej przez okupacyjne wojska niemieckie.

Jedną z form terroru, stosowaną przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej były egzekucje publiczne wykonywane zarówno na ludności cywilnej jak i członkach organizacji podziemnych. Taka egzekucja miała miejsce w Hrubieszowie 6 stycznia 1944 roku przy ulicy Ciesielczuka. Rozstrzelano wówczas 46 mieszkańców powiatu hrubieszowskiego - żołnierzy BCH i AK. Mord był następstwem masowych aresztowań przeprowadzonych przez policję ukraińską jesienią 1943 roku. Po egzekucji zakładników Szef Policji Bezpieczeństwa dla Okręgu Lubelskiego opublikował obwieszczenie następującej treści:

"Dnia 19 XII, 22 XII 1943 r. podczas napadów na ukraińskie wsie Perosołowice, Modryń i Dąbrowa zostało w sumie 36 Ukraińców zamordowanych.

Powyższe akty przemocy, które pomimo wielokrotnych publicznych ostrzeżeń dokonano, zdatne są niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie znacznie naruszać.

Dlatego skazani wymienieni w moich obwieszczeniach z dnia 9 XI 1943 r. pod cyfrą 11-30, oraz z dnia 2 XII 1943 r. pod cyfrą 6-15, a przedstawieni do ułaskawienia, zostali 6 I 1944 r. w Hrubieszowie publicznie rozstrzelani..."

Zastrzelonych zakładników przewieziono na cmentarz parafialny w Hrubieszowie, gdzie pochowano wszystkich we wspólnej mogile.

W miejscu egzekucji,  przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie, w hołdzie zamordowanym, kwiaty złożyła Wioletta Pietrusiewicz, przedstawiciel Burmistrza Miasta.

 Źródło: http://www.krylow.info/egzekucja_6_01_1944.html