Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

„Mój Rynek” z ograniczonym handlem

01.04.2020
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że od 4 kwietnia br. (sobota) przestaje obowiązywać zakaz handlu na targowisku „Mój Rynek” przy ulicy Kruczej w Hrubieszowie.

Na ww. targowisku dopuszcza się handel artykułami żywnościowymi, płodami rolnymi oraz nasionami i sadzonkami roślin. W związku z wymogami dotyczącymi reżimu higienicznego handel na targowisku prowadzony będzie we wtorki, piątki i soboty.

Targowisko przy ulicy Kolejowej i bazar przy ulicy Ludnej pozostają zamknięte.

Osoby przebywające na targowisku „Mój Rynek” oraz handlujący powinni dostosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W załączeniu rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID - 19 na targowiskach i bazarach na których sprzedawana jest żywność.