Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

„Dla Ciebie Polsko" - konkurs piosenki patriotycznej

14.11.2023
Patronat Burmistrza

 

 

„Dla Ciebie Polsko" to II edycja konkursu piosenki śpiewanej.

Kategorie wiekowe:
•Kat. 7 lat;
•Kat. 8-10;
•Kat. 11-13;
•Kat. 14-17;
•Kat. 18+;
•Kat. zespoły wokalne\duety.

Hrubieszów ul.Piłsudskiego 96. 8 listopada 2023 roku godz. 9:00. Szkoła Tańca oraz Fitness.
CELE KONKURSU:
1. wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej;
2. popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej;
3. doskonalenie warsztatu wokalnego i artystycznego dzieci i młodzieży;
4. pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego;
5. promocja młodych wokalistów.

KRYTERIA OCENIANIA:
•Walory muzyczne;
•Poprawność wykonywania utworów;
•Interpretacja;
•Dykcja;
•Wyraz artystyczny.

Jury zastrzega sobie prawo do nominowania więcej niż jednego laureata do każdej nagrody. Wszyscy uczestnicy są nagradzani pamiątkami oraz dyplomami festiwalu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia wykonawcy z jednym tytułem utworu o tematyce patriotycznej. W tytule wiadomości e-mail wpisujemy: Nazwisko i imię oraz wiek wykonawcy. Dopuszczalny jest akompaniament własny lub pół-playback z zaznaczeniem wybranej formy akompaniamentu. Każdy z uczestników zobowiązany jest do uiszczenia opłaty akredytacyjnej. Akredytację prowadzi się w celu zrealizowania nagród oraz pokrycia kosztów organizacji festiwalu. Akredytację przesyłamy na konto podane w Regulaminie.

W tytule wpłaty podajemy: Konkurs Piosenki Patriotycznej"Dla ciebie Polsko":
Nazwisko i imię;
Wiek (data urodzenia);
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2023 r.
Konkurs odbędzie się stacjonarnie w budynku Szkoły Tańca i Fitness przy ul.Piłsudskiego 96 w Hrubieszowie (wjazd od osiedla) od godz.9:00. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 570010044/574667720 lub po wysłaniu wiadomości na adres mailowy: konkursdlaciebiepolsko@gmail.com.