Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Święto Harcerzy

22.02.2021


W Dniu Myśli Braterskiej wszystkim zuchom, harcerzom, harcerkom, instruktorom ZHP oraz ZHR przesyłamy życzenia pozytywnego i braterskiego podejścia do świata na każdy dzień harcerskiej służby.
Niech harcerskie ideały będą źródłem sił do zmieniania świata, w myśl słów BP. Życzymy Wam, aby z każdym dniem Wasze gromady, drużyny, szczepy czy hufce były namacalnym dowodem
tego, że harcerze pozostawiają świat lepszym, niż go zastali.

Z harcerskim pozdrowieniem-czuwaj!