Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach

29.11.2022
Pozostałe

Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa Martę Majewską realizuje przedsięwzięcie grantowe „ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności budynku Środowiskowego Domu samopomocy będącego jednostką organizacyjną gminy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wykonanie nowej nawierzchni na pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie oraz zakup urządzeń dla osób niedowidzących i niedosłyszących. Wartość grantu 100 000,00 pln  logotypy programu

„ŚDS przyjazny osobom niepełnosprawnym na wózkach”, to działanie finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hrubieszów.

W ramach grantu w ŚDS wykonana zostanie nowa nawierzchnia na pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zakupione zostaną urządzenia dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 30.06.2023 r.