Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze Norweskie i EOG oraz Program „Rozwój Lokalny”

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG to bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest:

  • przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy norweskich i EOG.

 Więcej szczegółów na stronach EOG 2014-2021 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Dotacje Funduszy Norweskich i EOG jak też na Facebooku Fundusze norweskie i EOG | Facebook

 

 

Program „Rozwój Lokalny”

Celem programu, finansowanego z Funduszy norweskich i EOG, jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia wszystkich mieszkańców, w tym także grup defaworyzowanych zamieszkujących na terenie średnich i małych miast.

Operator Programu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Partner Programu: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych
Organizacja Partnerska: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych

I etap naboru skierowany został do 255 małych i średnich miast, które zostały zakwalifikowane przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako miasta charakteryzujące się najtrudniejszą sytuacją społeczno–gospodarczą.
Zakładał on złożenie w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze przez wskazane miasta zarysów projektów, czyli wstępnych koncepcji planowanych działań oraz rozwiązań służących ich rozwojowi oraz wybór ok. 50 miast – wnioskodawców, którzy wezmą udział w dalszej procedurze konkursowej.

 II etap naboru składał się z II faz:

Więcej informacji na temat Programu „Rozwój Lokalny” można uzyskać pod adresem https://www.eog.gov.pl/ oraz https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/.