Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Jubileusz 620-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Hrubieszów

 
 
 
Wydarzenia i przedsięwzięcia zrealizowanie w ramach obchodów Jubileuszu 620. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Hrubieszów:
 
 • Projekcja filmu promocyjnego

 

 • Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa

Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Hrubieszowa” jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta lub w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku miasta.

Mając na uwadze powyższe – Rada Miejska w Hrubieszowie uchwałą Nr XXV/197/2020 z dnia 14 września 2020 r. nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa Panu Jerzemu Leopoldowi Krzyżewskiemu.

 

ŚP. JERZY LEOPOLD KRZYŻEWSKI (ur. 19.04.1941 r.; zm. 26.08.2020 r.) przez całe życie związany był z Hrubieszowem i jego historią. Na szczególną uwagę zasługuje działalność regionalna Pana Jerzego Krzyżewskiego, starania o ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi Hrubieszowskiej dla przyszłych pokoleń, kreowanie pozytywnego wizerunku Regionu, nieustanna animacja zainteresowania regionem w duchu szacunku i miłości do swojej ziemi.

Od 1963 r. był aktywnym działaczem Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego; jako członek Zarządu założył i współredagował „Biuletyn TRH" – organ prasowy Towarzystwa. Od 1996 r. był prezesem TRH. Pod Jego przewodnictwem Towarzystwo wydało wiele okolicznościowych medali, serii pocztówek, druków okolicznościowych.

Znakomity organizator sesji i konferencji naukowych poświęconych historii regionu, o zasięgu nie tylko regionalnym, ale i międzynarodowym. Wspierał badania archeologiczne prowadzone przez katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz aktywnie uczestniczył w promocji wyników badań na terenie kraju i poza granicami (wystawy w Polsce i Niemczech). Prowadził szeroką współpracę z regionem przygranicznym Ukrainy (Włodzimierz Wołyński, Łuck) oraz z Ziomkostwem Hrubieszowian w Izraelu.

Pracował na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju ruchu regionalnego województwa i kraju, pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Był członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Przewodniczącym Kapituły Nagrody Miasta Hrubieszowa – Statuetki Króla Władysława Jagiełły oraz wieloletnim Przewodniczącym Rady Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana Małżonków Du Chateau w Hrubieszowie.

Śp. Jerzy Krzyżewski wniósł znaczące zasługi w organizację i popularyzację turystyki na terenie powiatu hrubieszowskiego, był założycielem i przez wiele lat Przewodniczącym Oddziału PTTK w Hrubieszowie. Bez reszty był oddany historii Ziemi Hrubieszowskiej i jej popularyzacji. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Nagrodą Miasta Hrubieszowa, Nagrodą Regionalną im. Dr. Zygmunta Klukowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i odznakami honorowymi Zasłużonego Działacza Kultury, Zasłużonego dla Kultury Polskiej, Zasłużonego dla Województwa Lubelskiego.

We wszystkich swoich działaniach Pan Jerzy Leopold Krzyżewski dał się poznać jako bezinteresowny odkrywca historii regionu, publicysta, a przede wszystkim człowiek, który kochał Hrubieszów. Swoim wieloletnim zaangażowaniem w animację życia kulturalnego i społecznego Miasta oraz szczególnymi osiągnięciami w zakresie utrwalania historii Miasta w pełni zasłużył na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszów.

Symboliczny klucz do bram miasta oraz okolicznościowy dyplom odebrała córka śp. Jerzego Leopolda Krzyżewskiego – Pani Beata Krzyżewska - Lichorobiec.

 
 
 •  Nadanie Honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa"

Honorowy tytuł „Ambasador Hrubieszowa” to nagroda ustanowiona zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Nr 318/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.

Zgodnie z regulaminem – Honorowy tytuł „Ambasador Hrubieszowa” nadawany jest raz w roku osobom, instytucjom i organizacjom, w tym formalnym i nieformalnym oraz firmom, które poprzez swoją działalność w sposób szczególny promują Hrubieszów w kraju lub za granicą, osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej.

Tytuł nadawany jest oddzielnie w trzech kategoriach:

 • osoba,
 • instytucja i organizacja,
 • firma.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa" są organizacje oraz instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze działające na terenie Miasta Hrubieszów. Kapituła powołana przez Burmistrza Miasta dokonuje wyboru kandydatów – odrębnie dla każdej kategorii. Honorowy tytuł „Ambasador Hrubieszowa” przyznaje Burmistrz Miasta.

Laureat honorowego tytułu otrzymuje okolicznościową statuetkę.

 

Kategoria: osoba

  Anna Dąbrowska - redaktor TVP3 Lublin. Urodzona w Hrubieszowie. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Hrubieszowie. Od 1994 roku prowadzi w Hrubieszowie galowe koncerty Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. W swojej pracy dziennikarskiej (od 29 lat związana z TVP) wielokrotnie podejmowała tematy związane z promocją Hrubieszowa. Reportaże i programy o Hrubieszowie oraz powiecie hrubieszowskim ukazywały się zarówno na antenie lokalnej jak i ogólnopolskiej. Wielokrotnie zapraszała i zaprasza do studia TVP 3 Lublin osoby z Hrubieszowa – promując ich działalność. Odznaczona medalem Prezydenta miasta Lublin i Medalem 700-lecia Lublina.

  Antoni Czerniak – wybitny pedagog oraz wieloletni trener sekcji podnoszenia ciężarów MKS Unia Hrubieszów. W latach 2006 - 2013 prowadził reprezentację Polski juniorek do lat 20. W 2017 roku powierzono mu prowadzenie seniorskiej kadry Polski kobiet. Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że trener hrubieszowskiego klubu został trenerem Olimpijskiej Kadry Polski. Podczas pracy z reprezentacją Polski jego podopieczne zdobywały medale Mistrzostw Świata i Europy. Za swoje osiągnięcia trenerskie Antoni Czerniak został laureatem m.in.: Nagrody Miasta Hrubieszowa Statuetki Króla Władysława Jagiełły, Odznaki zasłużonego działacza Ludowych Zespołów Sportowych, Odznaki Zasłużonego działacza Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Złotej odznaki z okazji 75-lecia działalności PZPC, Medalu 50-lecia LZS, Medalu 60-lecia LZS, Medalu 70-lecia LZS.

 

 

Kategoria: instytucja i organizacja

  2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” - został sformowany w Hrubieszowie w 1994 r. i od tego czasu rozsławia Hrubieszów. 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy od 25 lat jest głównym organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Jest to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim i jednocześnie jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych w Hrubieszowie. Ponadto wspaniałą promocją miasta są sukcesy szkoleniowe osiągane przez 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy – zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

 Nagrodę odebrał Dowódca 2HPR płk Jakub Garbowski.

 

   Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – od lat reprezentuje nasze miasto i tym samym przyczynia się do budowania dobrej opinii o jego mieszkańcach. Zespół powstał w 1987 roku przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Skupia on dzieci i młodzież szkół hrubieszowskich. Obecnie pracuje w 5 grupach, liczy 120 osób; a wychował już ponad 1500 tancerzy. Swój dorobek artystyczny prezentował w 25 krajach świata (w niektórych kilkakrotnie), podbijając serca ludzi pięknem prezentowanej sztuki, radością i wysokim profesjonalizmem.

Przez 33 lata działalności zespół zdobył liczne nagrody w Polsce i Europie. W swoim mieście żywo upowszechniał pieśń „Hrubieszowska Ty Ziemico”, która stała się nie tylko wizytówką samego zespołu, ale również całego regionu. Godnie reprezentuje ziemię hrubieszowską we wszelkich uroczystościach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Zespół posiada w swym dorobku nagrania telewizyjne oraz płytę „Zagroj mi muzycko”. Od 2004 roku (czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej) organizuje międzynarodowe spotkania folklorystyczne – „Europa na ludowo”, na które zaprasza zespoły z całego świata. Od 1998 roku posiada weryfikację Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej C.I.O.F.F.

 Nagrodę odebrała kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej Pani Grażyna Temporowicz.

 

Kategoria: firma

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pryzmat” – powstałe w 1997 r. Od 2002 roku firma zlokalizowana jest w Hrubieszowie. Dzięki wysokiej jakości usług oraz powodzeniu pozostałych przedsięwzięć Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRYZMAT”, otrzymało statuetkę „Orły WPROST 2016” w kategorii: „Przedsiębiorstwo Regionu”. W skład przedsiębiorstwa wchodzi m.in. marka „Browar Sulewski”. Browar oferuje 6 rodzajów piwa, które jest dystrybuowane na cały kraj. Aktualnie powstaje drugi nowoczesny browar o docelowym potencjale produkcyjnym sięgającym ponad 5 mln litów piwa rocznie. W roku 2019 ambasadorem i „twarzą” marki „Browar Sulewski” został znany piłkarz – Marcin Żewłakow.

 Nagrodę odebrał Prezes Zarządu P. W. "Pyzmat" Pan Walery Sulewski.

 

 Bar Restauracja „U Chłopa” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki -  Początki firmy sięgają 1989 roku; dziś należy ona do najbardziej cenionych restauracji w całym regionie. Właściciel obiektu buduje markę Hrubieszowa, jest ceniony za wdrażanie wysokich standardów i jakość potraw, a także za „kulinarną misję”, którą podjął, by ukazać mieszkańcom Hrubieszowa światowe trendy w gastronomii. Pan Przemysław Gniecki jest ponadto członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Gotania” i tym samym promuje walory turystyczne regionu.

 Nagrodę odebrał Pan Przemysław Gniecki.

 

 

 • Przyznanie oznaki okolicznościowej - "Medal 620 lat Hrubieszowa"

„Medal 620 lat Hrubieszowa” to odznaka okolicznościowa ustanowiona zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Nr 346/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., w związku z uroczystymi obchodami 620-lecia nadania praw miejskich Miastu Hrubieszów.

Medalem odznaczone mogą być osoby, które charakteryzują się szczególnymi osiągnięciami oraz wkładem społecznym i zawodowym na rzecz Gminy Miejskiej Hrubieszów, w następujących kategoriach:        

1)      działalność samorządowa;               
2)      działalność gospodarcza;
3)      działalność społeczna;
4)      ochrona zdrowia i bezpieczeństwo;
5)      oświata, kultura i sport;
6)      promocja miasta.

Na awersie medalu umieszczono jubileuszowe logo miasta, natomiast na rewersie zamieszczono grafikę autorstwa lokalnego artysty – Pana Alfreda Przybysza, przedstawiającą charakterystyczną zabudowę oraz zabytki Hrubieszowa.

 

Wykaz osób uhonorowanych odznaką okolicznościową „Medal 620 lat Hrubieszowa”:

 1. Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
 2. Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 3. Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 4. gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 5. gen. bryg. Artur Jakubczyk - Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach
 6. płk Jakub Garbowski – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego
 7. ppłk SG Dariusz Łopocki – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie
 8. podinsp. Ryszard Krawczyk – Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie
 9. dr inż. Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce
 10. śp. Leszek Stępka – Burmistrz Hrubieszowa w latach 1990 – 1994
 11. Czesław Podgórski – Burmistrz Hrubieszowa w latach 1994 – 1998
 12. Jarosław Woźniak – Burmistrz Hrubieszowa w latach 1998 – 2002
 13. Franciszek Suchecki – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2002 – 2006
 14. Zbigniew Dolecki – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2006 – 2010
 15. Tadeusz Garaj – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2010 – 2014
 16. Tomasz Zając – Burmistrz Hrubieszowa w latach 2014 – 2018
 17. Ks. Marek Giergiel – Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie
 18. Ks. Jan Kot – Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie
 19. Ojciec Wiktoryn Krysa – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie
 20. Ks. dr Wiesław Oleszek – Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 21. Ks. prałat ppłk Andrzej Puzon – Kapelan 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego
 22. Prof. dr hab. Andrzej Kokowski – archeolog, twórca Instytutu Archeologii UMCS
 23. Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 24. Jolanta Janiec – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie
 25. Grażyna Temporowicz – Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
 26. Stanisława Aranowska – Prezes Stowarzyszenia AMAZONKI w Hrubieszowie
 27. Ks. Witold Bednarz – inicjator akcji charytatywnych
 28. Zbigniew Grochowski – historyk, pisarz, autor publikacji o Hrubieszowie
 29. Emilia Feliksiak – Wiceprezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, wieloletni dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury
 30. Dorota Grzymała – regionalistka, kustosz Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 31. Roman Gumiela – pedagog, twórca Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego
 32. Krzysztof Gumiela – animator kultury, instruktor Hrubieszowskiego Domu Kultury, kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
 33. Artur Kern – utytułowany lekkoatleta, długodystansowiec, Przewodniczący Miejskiej Rady Sportu
 34. Marek Ambroży Kitliński – lekkoatleta, trener, nauczyciel, pomysłodawca i organizator wielu zawodów lekkoatletycznych
 35. Zuzanna Korycka – wieloletni kierownik Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie; Przewodnicząca Hrubieszowskiej Rady Seniorów
 36. Zdzisław Kosakowski – samorządowiec, pierwszy Starosta Hrubieszowski
 37. Łukasz Krawczyk – regionalista i pasjonat Hrubieszowa
 38. płk Janusz Krotkiewicz – wieloletni dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie
 39. Leszek Kryszczuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, instruktor modelarstwa
 40. Stanisław Letnianczyn – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
 41. Maciej Łyko – założyciel najpopularniejszego portalu internetowego dotyczącego wydarzeń z Hrubieszowa i okolic
 42. Leszek Opała – muzyk, inicjator oraz założyciel zespołu wokalno-instrumentalnego „Lechici”
 43. Alfred Przybysz – animator kultury, regionalista, plastyk, wieloletni dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury
 44. Magdalena Sielicka – animatorka kultury, współtwórca Historyczno – Edukacyjnej Pracowni Tkackiej w Hrubieszowskim Domu Kultury
 45. Adam Szabat – poeta, wokalista, bard hrubieszowski, pisarz, twórca Teatru Piosenki Młyn
 46. Mieczysław Zapała – społecznik, pasjonat historii, inicjator odbudowy mogił żołnierskich, aktywny działacz Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera.

 

 

 

 •  Gala z okazji 620. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Hrubieszów zorganizowana w Hrubieszowskim Dom Kultury w dniu 18 września br.

Link do zdjęć oraz szczegółowej relacji z przebiegu Gali Jubileuszowej

 

 

 

 

 •  Wernisaż akwareli autorstwa Rafała Jana Patro "Hrubieszów Prywatnie" oraz Koncert "Usiądźmy przed drogą" Adam Szabat i Waldemar Korzeniowski

 Link do fotorelacji z wydarzenia

 

 

 

 • Rubienalia

Link do zdjęć oraz szczegółowej relacji z wydarzenia