Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – nowe obowiązki od 1 stycznia 2021r.

Nowe obowiązki dotyczą płatników składek lub osób fizycznych, które zlecają wykonanie dzieła od 1 stycznia 2021r.
Na przekazanie do ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło płatnik składek/osoba fizyczna ma 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Informację o zawartej umowie o dzieło należy przekazać do ZUS na specjalnym formularzu RUD, w którym oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz danych jej wykonawcy, należy podać informacje o zawartych umowach o dzieło, tj.: datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy o dzieło. Ponadto trzeba też wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • zawrzesz z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

 

Więcej informacji na temat nowych obowiązków dostępne są na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne