Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

GIS to system geoinformacyjny służący przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji wprowadzonych danych. W przypadku Przedsiębiorstwa będą to dane dot. topologii obiektów i działek oraz uzbrojenia terenu ze szczególnym uwzględnieniem obiektów liniowych takich jak sieci energetyczne, gazowe, linie telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne (w tym indywidualne przyłącza użytkowników), wraz z ich atrybutami, czyli informacjami o ich wieku, materiale, średnicy itp. Obok GIS zostaną wdrożone model hydrauliczny oraz model hydrodynamiczny sieci wodociągowej - są to modele matematyczne służące do tworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych oraz bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych w tym ograniczenia energochłonności układów pompowych.