Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Tarcza 9.0 przyjęta przez Rząd

16 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw. tarcza antykryzysowa 9.0.

 Nowa Tarcza przewiduje cztery instrumenty pomocy:

  • zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

  • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

  • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,

  • dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

 Wnioski o pomoc będą mogli składać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). O pomoc będzie można się ubiegać od 26 kwietnia.

 Lista branż objętych wsparciem została uzupełniona o 17 nowych (47.41.Z , 47.42.Z, 47.43.Z , 47.51.Z , 47.52.Z , 47.53.Z , 47.54.Z , 47.59.Z , 47.64.Z , 47.65.Z , 47.75.Z , 47.77.Z, 51.10.Z , 77.29.Z , 77.39.Z , 96.02.Z , 96.09.Z, termin weryfikowania kodów PKD  będzie przypadał na 31 marca 2021 r., co umożliwi uzyskanie pomocy większej grupie przedsiębiorców.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000071301.pdf?fbclid=IwAR21daRR2KqXBAPFAW8sCqGTDyGwcKI3KdySYR2oRmvFeRsQhFrhBTmr4zI
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pomoc-dla-przedsiebiorcow-z-tarczy-branzowej-przedluzona-na-marzec-i-kwiecien