Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Styczeń - marzec 2023 - Wyposażenie ruchome krytej pływalni

Styczeń 2023 r.  – Wyposażenie ruchome krytej pływalni:

  • Podpisano umowy na dostawę wyposażenia ruchomego dla krytej pływalni.

 Luty 2023 r. - Wyposażenie ruchome krytej pływalni:

  • Obiekt został wyposażony w sprzęt komputerowy oraz elementy wyposażenia basenowego tj. deski i makarony do nauki do pływalnia, urządzenia do ćwiczeń w wodzie, sprzęt ratunkowo - medyczny.

 Marzec 2023 r. -  Wyposażenie ruchome krytej pływalni:

  • Doposażono pomieszczenia krytej pływalni w meble, sprzęt AGD, RTV oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.