Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Rząd przedłużył świadczenia z tarczy 7.0

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 weszło w życie 28 lutego.

Rozporządzenie ponownie przewiduje cztery formy pomocy:

 • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 • Świadczenia postojowe
 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Wysokość świadczenia wynosi 2000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Dofinansowanie przysługuje co miesiąc przez 3 miesiące, czyli łącznie do 6000 zł na pracownika. Wniosek VIA-VOMPP dostępne są na stronie praca.gov.pl. Środki przyznawane są z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z

Wnioskujący o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze

Świadczenia postojowe

O świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, będą mogły się starać osoby, które na dzień 30 listopada 2020r. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

1. jednokrotnie wg PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
2. dwukrotne wg PKD 91.02.Z,
3. maksymalnie trzy razy wg PKD:49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Warunkiem otrzymania postojowego jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

 O świadczenie można ubiegać się na stronie ZUS składając wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS

Więcej informacji na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może otrzymać dotację w wysokości do 5000 zł. O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności możemy ubiegać się na stronie praca.gov.pl składając wniosek PSZ-DBKDG. O dotację będzie można wnioskować dwukrotnie lub trzykrotnie. Uzyskanie dotacji będzie zależne od kodu PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 1. Dotacja udzielana dwukrotnie:
  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

 2. Dotacja udzielana trzykrotnie:
  49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o dotację do 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://hrubieszow.praca.gov.pl/-/14593027-tarcza-antykryzysowa-covid-19-nowa-dotacja-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-male

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za grudzień, styczeń i luty. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD. Wniosek o zwolnienie dostępny jest na stronie PUE ZUS pod nazwą RDZ-B7.

 1. styczeń 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

 2. grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
  49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 3. luty 2021 r. – w przypadku, przedsiębiorców o kodach PKD:
  49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z

 • miesiącem poprzednim lub
 • analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 • wrześniem 2020 r.

Wnioski składać można do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498

 

Brak aktualności