Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej mogą nadal składać wnioski w Urzędzie Pracy w Hrubieszowie

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej mogą nadal składać wnioski w Urzędzie Pracy w Hrubieszowie. Nabór wniosków został przedłużony do dnia 10 czerwca 2021r. i dotyczy wsparcia w formie:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID019,
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników,
  • niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
  • pożyczka dla organizacji pozarządowych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Więcej informacji na stronie: https://hrubieszow.praca.gov.pl/-/13971480-tarcza-antykryzysowa-informacja-dla-przedsiebiorcow