Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegająca na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa

Inwestycja zakłada roboty budowlane polegające na wykonaniu prac z branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej.

Branża drogowa - projekt swoim zakresem obejmuje:

  • wykonanie miejsc postojowych (na 18 samochodów osobowych),
  • wykonanie miejsc postojowych dla autokarów (na 2 autokary)
  • regulacja przebiegu nawierzchni drogi wojewódzkiej,
  • wykonanie zatoki autobusowej,
  • wykonanie chodników,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Branża teletechniczna –projekt obejmuje budowę kanału technologicznego w zakresie:

  • kanału technologicznego ulicznego

Opracowanie dotyczące kanalizacji deszczowej w swoim zakresie obejmuje budowę:

  • przykanalików do wpustów deszczowych,
  • ulicznych wpustów deszczowych,
  • studzienek rewizyjnych,

Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie.