Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Opis projektu

Projekt pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zakłada:

 • opracowanie strategii „otwartego rządzenia” w Urzędzie Miasta Hrubieszów,
 • opracowanie procedury monitoringu i ewaluacji polityk strategicznych oraz systemu zarządzania ryzykiem strategicznym
 • nawiązanie dwustronnej współpracy w wybranych obszarach tematycznych oraz przeprowadzenie wizyt studyjnych w ich zakresie,
 • nawiązanie współpracy bilateralnej z Miastem Elverum,
 • utworzenie i budowę Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej,
 • utworzenie pracowni ConceptLab oraz przeprowadzanie cyklicznych zajęć dla młodzieży w zakresie: programowania i projektowania; kreatywnych klocków lego i robotyki; Internetu Rzeczy (IoT) oraz Internetu Wszechrzeczy (IoE)
 • utworzenie środowiskowej pracowni EcoLab oraz zakup kolorowych pojemników w kształcie kredek do segregacji odpadów,
 • rozwój oferty turystycznej Hrubieszowa poprzez opracowanie koncepcji rozwoju sieciowego produktu turystycznego, opracowanie i wydanie publikacji nt. historycznego Hrubieszowa (w tym jego podziemi) oraz opracowanie audio przewodnika i mapy spaceru po atrakcjach turystycznych w centrum Hrubieszowa,
 • utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską,
 • utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora,
 • uporządkowanie przestrzeni miejskiej i dostosowanie do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszów, opracowanie i wydruk Monografii pt. „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa – historia, tradycja, duch miejsca. Część I”, opracowanie i wydruk Monografii pt. „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa – projektowanie w zgodzie z tradycją. Część II” oraz opracowanie Katalogu koncepcji projektowych domów jednorodzinnych i zagrodowych w otoczeniu ogrodowym „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez efektywną, kompletną i otwartą na progres administrację miasta.

Zakończenie projektu przewidziane jest na kwiecień 2024 roku.