Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zaprojektowaniem zasilenia wodociągów w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów

Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Kutra Adam
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego od ulicy Zamojskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza łącznie z zasileniem wodociągów w ulicach Podzamcze i Czerwonego Krzyża w miejscowości Hrubieszów. Inwestycja ta stanowi część przedsięwzięcia polegającego na modernizacji/przebudowie sieci wodociągowej obejmującej ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową.
Celem inwestycji jest modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć w złym stanie technicznym zostanie zastąpiona siecią wodociągową wykonaną z polietylenu.
Istniejące na trasie wodociągu odgałęzienia sieci, zasilające w wodę ulice przyległe zostaną włączone do nowo projektowanego wodociągu.
Projektowana sieć wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody dla celów bytowogospodarczych oraz przeciwpożarowych.
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE 250 wykonane zostanie w poboczu ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza. Do budowanego wodociągu włączony zostanie istniejący wodociąg w ul. Podzamcze, Czerwonego Krzyża i Ludnej. Sieć wodociągowa zostanie także połączona z nowo wybudowanym wodociągiem w ul. Zamojskiej.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 547,0 m sieci wodociągowej.

 

W dniu 09.07.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych I etap do 30.10.2020 II etap do 29.10.2021

Całkowita wartość projektu: 1 108 161,33 zł brutto