Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Lubelskie Forum Gospodarcze – konferencja w formie hybrydowej w siedzibie WSEI i on-line

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału wLubelskim Forum Gospodarczym w dniu 22 kwietnia 2021 roku z udziałem Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem forum jest wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnianiem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych.

 Program forum:

Część I

9:00-10:00 – Rejestracja Uczestników Forum
10:00-11:00 – Otwarcie FORUM i powitanie gości

  • Wystąpienie Prof. dr. hab. Marka Żmigrodzkiego, Rektora WSEI
  • Wystąpienie Pani Teresy Bogackiej, Kanclerz WSEI

11:00-12:00 – Wystąpienie Pana Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii

  • Wykład pt. “Rola Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w rozwoju gospodarczym Polski”
  • Pytania uczestników

12:00-13:00 – PRZERWA KAWOWA

Część II – Panele dyskusyjne

13:00-15:30 – Panel I
SPRAWY GOSPODARCZE – moderator prof. dr hab. Andrzej Kidyba

  1. Sektor MŚP jako największa siła regionu
  2. Rola start-up w rozwoju regionu
  3. Innowacje i ich rola w gospodarce

13:00-15:30 – Panel II
SPRAWY SPOŁECZNE – moderator dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. WSEI

  1. Przemysł Czasu Wolnego: Kreatywny i Rekreacyjny
  2. Rynek pracy i jego specyfika
  3. Szkolnictwo zawodowe i jego rola w budowaniu dobrobytu społecznego

15:30 – Podsumowanie Forum

 W celu wzięcia udziału w wydarzeniu należy dokonać wcześniejszej rejestracji.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Organizatora: https://www.wsei.lublin.pl/wydarzenia/konferencja-lubelskie-forum-gospodarcze/