Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Lipiec 2022 r. – Roboty wykończeniowe

Lipiec 2022 r. – Roboty wykończeniowe:

  • wykonano linie wyznaczające tory w basenie pływackim i basenie do nauki pływalnia oraz zamontowano słupki startowe,
  • ułożenie płytek wokół niecek,
  • kontynuacja przebudowy linii kablowej.