Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwiecień 2022 r. – Wykonanie robót izolacyjnych hali basenowej oraz roboty poprawkowe i porządkowe

Kwiecień 2022 r. – Wykonanie robót izolacyjnych hali basenowej oraz roboty poprawkowe i porządkowe:

  • rozpoczęcie prac dot. wykonania izolacji plaży,
  • roboty porządkowe/poprawkowe w zakresie ułożenia płytek, wykonania tynków i malowania,
  • zakończono montaż kabiny przebieralni w szatniach,
  • zakończono biały montaż.