Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji

Na potrzeby realizacji projektu pn.: „Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji” współfinansowanego  z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs  nr RPLU.13.03.00-06-001/17, umowa nr RPLU.13.03.00-06-0044/17-00 została utworzona strona internetowa.

Portal jest dostępny pod poniższym adresem:  https://hcdhrubieszow.pl

Poprzez utworzoną stronę internetową można dotrzeć do informacji na temat realizacji projektu: jego celach, beneficjentach, planowanych działaniach i wydarzeniach.