Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowski Dom Kultury

 Hrubieszowski Dom Kultury - jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hrubieszów. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami oraz Statut nadany Uchwałą Rady Miasta Hrubieszowa. Jako instytucja kultury posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miejskiej w Hrubieszowie pod numerem 401111992 w 1992r. Hrubieszowski Dom Kultury powstał w 1968 roku i od tej pory prowadzi formy zajęć skierowane głównie do społeczności lokalnej. Nagrodę Miasta Hrubieszowa Hrubieszowski Dom Kultury otrzymał za pół wieku działalności na rzecz upowszechniania kultury, podejmowanie wielu działań integrujących społeczność lokalną, realizowanie różnorodnych form wspierania wszechstronnego rozwoju oraz aktywizacji dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 

Nagroda przyznana na podstawie Uchwały Kapituły nr 1/2018 z dnia 9 października 2018 r.