Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa przystani kajakowej przy rzece Huczwie

Zadanie inwestycyjne przewiduje zakup pomostu pływającego wykonanego w całości z odpornego tworzywa sztucznego, nisko burtowy - typ pływaka NP 2F wraz z wyposażeniem.
Pomost składać się będzie z 4 szt. połączonych ze sobą modułów (łączny wymiar wyniesie 2,32x6,20 m) usytuowany dłuższym bokiem równolegle do brzegu rzeki. Kotwienie pomostu za pomocą żerdzi wkręcanych w dno i skarpę: 2 szt. o długości 3,0 m od strony wody i 2 szt. o długości 2,0 m od strony brzegu. Wejście na pomost za pomocą trapu o długości 2,0 m.
Dodatkowe wyposażenie:

  • knagi do cumowania kajaków - ilość 2 szt,
  • kajak 2-osobowy z kamizelkami i wiosłami - 9 kpl.,
  • kajak 1-osobowy z kamizelką i wiosłem (5 kpl.)

W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu działki o nr 387 położonej w miejscowości Hrubieszów (obręb Śródmieście).