Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

„Internacjonalizacja MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową edycję konkursu na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług.
Do konkursu będą mogli się zgłaszać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Nabór wniosków potrwa od 7 kwietnia do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 Pieniądze z konkursu można przeznaczyć na:

  • pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, jak na przykład: koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności,
  • pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • pokrycie wydatków przeznaczonych na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty