Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta Dużej Rodziny

Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny, określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, opublikowana w Dz. U. z 2017r., poz. 1832 ze zm.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, potwierdzającym uprawnienia do korzystania w ramach w/w ustawy jest Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wnioski - wraz z dokumentami - o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, w pokoju nr 18.

Szczegółowe informacje dotyczące określenia zasad nabywania uprawnień w ramach Ustawy o Karcie Dużej Rodziny zawarte są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Duża Rodzina.