Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

14. Dwernickiego Północ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZOWA – DWERNICKIEGO PÓŁNOC

mapa

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1507/140, 1507/157, 1507/158, 1507/168, 1507/169 położonych przy ul. Dwernickiego w Hrubieszowie

 

 Uchwała Nr LV/365/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2014 roku

Dz. Urz. Woj. Lub. z 1 sierpnia 2014 roku poz. 2717