Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona przestrzeń na osiedlu Samorządu Mieszkańców Nr 7 Jagiellońskie

02.11.2016

W dniu 21 października 2016r. zakończono realizację zadania „Zielona przestrzeń na osiedlu Samorządu Mieszkańców Nr 7 Jagiellońskie w Hrubieszowie” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminę Miejską Hrubieszów.
Na wniosek Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 7 Jagiellońskie opracowany został projekt zielonej przestrzeni wokół stanowiącego własność Gminy Miejskiej Hrubieszów boiska na osiedlu Nr 7 Jagiellońskie w Hrubieszowie.
Celem zadania jest stworzenie strefy buforowej wokół boiska. Nasadzenia mają poprawić walory estetyczne osiedla, ograniczyć hałas wnikający z usytuowania boiska, oraz zwiększyć bezpieczeństwo korzystających z niego dzieci i młodzieży, zabezpieczając przed łatwym wybieganiem na jezdnię sąsiadujących z boiskiem ulic. W ramach zadania posadzono: 17 szt. klonu pospolitego ‘Globosum’,24 szt. derenia białego ‘Elegantissima’, 18 szt. pęcherznicy kalinolistnej ‘Diabolo’, 68 szt. tawuły japońskiej ‘Candlelight’. Drzewka opalikowano, a ziemię wokół sadzonek przykryto korą.
Całkowity koszt nasadzeń wyniósł: 4.050,00 zł, a dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie wyniosło: 2.000,00 zł.