Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI Sesja Rady Miejskiej dostępna w wersji tekstowej

15.10.2020

Od 23 września 2020 roku każda Sesja Rady Miejskiej powinna być dostępna w wersji tekstowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z realizacji ustawy nakazującej zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych. Pierwszą sesją Rady Miejskiej objętej obowiązkiem transkrypcji jest XXVI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września br.

 

 

 

Nagranie z ostatniej sesji Rady Miejskiej, jak również z pozostałych sesji obecnej kadencji dostępne są:

- na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl w zakładce Urząd Miasta/ Rada Miejska/ Transmisje sesji – link https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/transmisje-sesji-rady-miejskiej-w-hrubieszowie

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów w zakładce Informacje o podmiocie/ Rada Miejska/ Transmisje sesji – link https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=190&p1=szczegoly&p2=1318302.

Włączanie napisów w komputerze lub urządzeniu mobilnym:

    • aby włączyć napisy, należy kliknąć ikonę CC i wybrać opcję Napisy
    • aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie kliknąć ikonę i wybrać opcję OFF.

Informujemy, że w związku z obowiązkiem dokonywania transkrypcji głosu z obrad sesji na tekst (napisy) i tym samym wypełniania ustawowych wymogów o dostępności cyfrowej w/w stron czas publikacji nagrań z sesji Rady Miejskiej może ulec wydłużeniu.