Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie antycovidowe dla przedsiębiorców

01.11.2020

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projektach tzw. antycovidowych mogą skorzystać ze wsparcia Operatorów programu na szkolenie/doradztwo/coaching pracowników,  w ramach środków pozyskanych z PARP.

Sektory, które mogą skorzystać z udziału w projektach to:

  1. HANDEL [PLAKAT[REKOMENDACJA]
  2. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA [PLAKAT]   [REKOMENDACJA]
  3. GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA [PLAKAT]   [REKOMENDACJA]
  4. ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW [PLAKAT]  [REKOMENDACJA]
  5. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA [PLAKAT]   [REKOMENDACJA]
  6. IT [PLAKAT]   [REKOMENDACJA]
  7. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI [PLAKAT]   [REKOMENDACJA]

W ramach projektów przyjęto maksymalną wartość dofinansowania, które może zostać przyznane na 1 pracownika (nie ma limitu na firmę):

 

HANDEL

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA

ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

IT

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

1. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ

6 656,00 zł netto

6 581,70 zł netto

6 698,30 zł netto

6 526,90 zł netto

6 389,70 zł netto

6 800,00 zł netto

7 767,20 zł netto

 Szkolenia i wsparcie doradcze oferowane w ramach projektów – nie jest przypadkowe – mogą korzystać wyłącznie ze szkoleń wskazanych w Nadzwyczajnych Rekomendacjach Rad Sektorowych

 DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA – dostępna pod linkami: