Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

15.03.2020


Numer rachnku bankowego: 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241.

Informujemy, że wszelkich wpłat należy dokonywać na wskazany wyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Hrubieszów.

W przypadku należności z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości lub łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wpłat można dokonywać również na rachunek indywidualny podatnika wskazany w otrzymanej decyzji wymiarowej.

W przypadku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłat można dokonywać na rachunek indywidualny wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłaty. 

 

Od najbliższego poniedziałku, tj. 16 marca, budynki Urzędu Miasta Hrubieszów będą dostępne wyłącznie dla pracowników.

Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Rząd zapowiada, że terminy urzędowe zostaną wydłużone.

  Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie:

 •  telefon kontaktowy do Urzędu: (84) 696 23 80
 •  e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
 •  adres skrzynki ePUAP: /5ygqup835c/skrytka

SKŁADANIE DOKUMENTÓW 
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Hrubieszów będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie zamkniętej koperty do wystawionych urn umieszczonych przy wejściach do budynków Urzędu przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 oraz ul. 3 Maja 15. Koperty należy opisać nazwą wydziału oraz opatrzyć numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
W tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego będą przyjmować osobiście na parterze Urzędu przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 w następujący sposób:

 • przyjęcie dokumentów od interesanta na parterze budynku (przy punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie);
 • sporządzenie aktu zgonu na stanowisku pracy bez udziału interesanta;
 • wydanie aktu zgonu na parterze budynku (przy punkcie Informacji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie).

WZORY PISM, OBSŁUGA ZDALNA, ODPOWIEDZI
Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Urząd Miasta/ Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz formularze do pobrania https://www.miasto.hrubieszow.pl/formularze

Wszelkie informacje czy pomoc w uzupełnieniu dokumentów urzędnicy będą udzielać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Te najważniejsze zostały wyszczególnione poniżej.
O decyzji mieszkańcy będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków.

Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami można realizować przelewami bankowymi albo pocztowymi.

Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominamy, że urząd – jak każdy pracodawca – musi się liczyć z nieobecnością pracowników korzystających z prawa opieki nad dziećmi, a także zezwala na pracę zdalną tym osobom, które ze względów zdrowotnych nie powinny narażać się na ryzyko zakażenia.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE URZĘDU:

 • GŁÓWNY KONTAKT DO URZĘDU
 • BURMISTRZ MIASTA
  e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80
  fax: 84 696 25 04 w. 30
 • ZASTĘPCA BURMISTRZA
  e-mail: zburmistrza@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80
 • SEKRETARZ MIASTA
  e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 26
 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
  e-mail: organizacyjny@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 27
 • WYDZIAŁ FINANSOWO-PODATKOWY
  e-mail: finanse@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 53
 • WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
  e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 25
 • WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  e-mail: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 38
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
  e-mail: komunalny@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 56
 • WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
  e-mail: inwestycje@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 29
 • WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
  e-mail: oswiata@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 50
 • STRAŻ MIEJSKA
  e-mail: strazmiejska@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 52
 • STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
  e-mail: rada@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 24 
 • STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH
 • e-mail: sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl
  tel. 84 696 23 80 wew. 24.