Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Umowa na budowę drogi dojazdowej do krytej pływalni podpisana

28.07.2021
Inwestycje

Rozpoczynamy budowę drogi dojazdowej do krytej pływalni. 27 lipca  Paweł Wojciechowski - Zastępca Burmistrza Miasta podpisał umowę z wykonawcą inwestycji PRDM Sp. z o.o. w Hrubieszowie.
Zakres zadania "Budowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Żeromskiego w Hrubieszowie" to m.in. budowa nawierzchni drogi, miejsc parkingowych, chodników, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, kanalizacji burzowej, kanalizacji technicznej oraz przebudowa sieci gazowej i zabezpieczeń sieci energetycznej.
Koszt zadania to 1 948 320 zł.
Inwestycja ma być ukończona jeszcze w tym roku.