Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji

02.04.2024
Rozwój lokalny
 
Hrubieszów otrzymał  dodatkowe dofinansowanie projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w kwocie 2 366 097,85 zł.
Miasto skorzystało z możliwości wnioskowania o zwiększenie dofinansowania na realizację projektu, który realizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny Hrubieszowa finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021.
Zawnioskowaliśmy łącznie o 2 366 097,85 zł. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pozytywnie oceniło nasz wniosek i przyznało dofinansowanie w 100% wnioskowanych przez nas środków finansowych. 13 marca 2024 roku Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa podpisała aneks do Umowy o dofinansowanie projektu 
Tym samym łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 18 mln zł.
Projekt formalnie kończy się z 30 kwietnia, ale prace budowlane, które Państwo obserwują przy budynku na ul. Staszica 9 i oraz budowa naszego Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego przy ul. Piłsudskiego potrwają do końca roku.