Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekomendacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - warsztaty

05.10.2021
Konsultacje

W dniu 28.09 br w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, realizowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny”, współfinansowanego ze środków norweskich odbyły się warsztaty
mające na celu ustalenie odsetka rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynikających z przeglądu zarządzania publicznego „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach
samorządu lokalnego w Polsce”, które będą wdrażane w mieście w kolejnym etapie realizacji projektu.

Władze Hrubieszowa oraz pracownicy zaangażowani w realizację projektu określili stan wyjściowy i kierunki planowanych zmian samorządu hrubieszowskiego w zakresie:

  • koordynacji współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi i poszczególnymi sektorami,
  • planowania strategicznego rozwoju miasta,
  • wykorzystywania dowodów w podejmowaniu decyzji strategicznych,
  • procesów budżetowania,
  • wzmocnienia wielopoziomowego zarządu i potencjału inwestycyjnego w celu wsparcia rozwoju instytucjonalnego,
  • działań na rzecz bardziej strategicznej i efektywnej kadry,
  • otwartego rządzenia,
  • zmniejszenia obciążeń administracyjnych i upraszczania procedur udzielania zamówień.

 W spotkaniu wzięły udział władze miasta na czele z Panią Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Martą Majewską, pracownicy Urzędu Miasta i jednostek podległych oraz doradcy Związku Miast Polskich.