Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku od nieruchomości

15.05.2020
Urzędowe

 29 kwietnia 2020r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXI/162/2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 Na mocy podjętej uchwały, zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, będącego podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie:

 

  • przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
  • prowadzenia usług związanych z konsumpcją i podawaniem napojów,
  • prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,
  • prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej,
  • prowadzenia usług związanych z działalnością salonów tatuażu i piercingu,
  • prowadzenia usług hotelarskich.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obowiązuje od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Przedłużono również terminy płatności rat podatku od nieruchomości w 2020 r. przedsiębiorcom w ten sposób, że terminy płatności rat przypadające w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do 30 września 2020 r.

Z wyżej wymienionego zwolnienia oraz przedłużenia terminu płatności można skorzystać po złożeniu dokumentów wymienionych w § 6 uchwały Nr XXI/162/2020

 Dokumenty do pobrania: