Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

11.09.2019
Budżet obywatelski

W związku  z rozpoczęciem wdrożenia  projektu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2020, Burmistrz Miasta Hrubieszowa zarządzeniem Nr 146/2019 z dnia 9 września 2019 r. powołał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego  w składzie:

 1.     Paweł Wojciechowski - Przewodniczący;
 2.     Wioletta Pietrusiewicz - zastępca przewodniczącego;
 3.     Marta Mazek - sekretarz;
 4.     Katarzyna Janik - członek;
 5.     Anna Łomańska - członek;
 6.     Anna Wójcik-Dąbrowska - członek;
 7.     Radosław Szkudziński - członek;
 8.     Anna Frączek - członek;
 9.     Sławomir Budzyński - członek;
 10.     Bożena Borna - Musiej - członek.

Do zadań Zespołu należy dokonanie  oceny zgłoszonych  projektów:

 •     pod względem  formalnym;
 •     zgodności  z prawem;
 •     wykonalności  technicznej;
 •     właściwego  oszacowania  kosztów realizacji zadania;
 •     kalkulacji kosztów utrzymania;
 •     ustalenie wyników głosowania.

 

Więcej informacji na: