Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Podpisanie Umowy między Miastem Hrubieszów a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej

03.03.2020
Urzędowe

Podczas spotkania w dniu 29 lutego 2020 r. podpisana została umowa partnerska pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów, a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Umowę podpisali przedstawiciel Politechniki Krakowskiej - partnera projektu dr inż. arch. Pani Izabela Sykta – wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska.

Celem partnerstwa jest nawiązanie współpracy na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów krajobrazowych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkowego Miasta Hrubieszowa, w tym zwiększanie dostępności przestrzeni miejskiej dla mieszkańców Gminy. Rozmawiano o propozycjach działań partnerskich, jakie by mogły się wpisać w nową ścieżkę rozwoju.