Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miasta Hrubieszów

02.01.2020
Urzędowe

Od 16 marca 2020 r. zawieszona została do odwołania działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu hrubieszowskiego - ale prawnicy udzielają porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 84 696 50 68 wew. 31

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Od stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Hrubieszów uruchomiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji.

Pomoc prawna realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Oferta pomocy skierowana będzie do osób niezamożnych, z bardzo prostą metodą weryfikacji uprawnień - przez złożenie oświadczenia.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Urzędu Miasta Hrubieszów, przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1.

 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 84 696 50 68 wew. 31.

Porady udzielane są wg kolejności zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Sali konferencyjnej Urzędu w każdy dzień roboczy:

  • poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00,
  • wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00,
  • środy od godz. 15:00 do 19:00.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej można liczyć na poinformowanie o aktualnym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym. Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie stosownego oświadczenia. Wymagane są również wcześniejsze zapisy telefoniczne.

Więcej informacji: http://www.starostwo.hrubieszow.pl/page/1800/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-hrubieszowskim.html

 Biznes zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com