Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na rachmistrzów spisowych

28.01.2021

Nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. W Urzędzie Miasta Hrubieszów trwają przygotowania do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021). W związku z tym Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,

  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT: OD 1 LUTEGO 2021 DO 16 LUTEGO 2021 R.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu miasta lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@miasto.hrubieszow.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz druk formularza dla kandydatów znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów w zakładce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 TUTAJ

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. według stanu na 31 marca 2021, godz. 2400.Zapraszamy do odwiedzenia strony spis.gov.pl gdzie znajdą Państwo informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące NSP 2021.