Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Dzień Edukacji Narodowej 2021

15.10.2021
Święta / uroczystości

14 października to wyjątkowy dzień dla tysięcy pedagogów i nauczycieli w całym kraju. To dzień, w którym dziękujemy za ich trudną i odpowiedzialną pracę.
Uroczystości Miejskiego Dznia Edukacji Narodowej w naszym mieście odbyły się w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. W uroczystościach uczestniczyli obecni oraz byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół i przedszkoli miejskich, a także pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta.
Burmistrz Miasta wręczyła dyrektorom miejskich szkół i przedszkoli listy gratulacyjne za całoroczną pracę dydaktyczną i organizacyjną oraz za trud włożony w troskę o dobre imię podległych jednostek oświatowych i stwarzanie w nich właściwych warunków edukacyjnych .
Ponadto Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali następujący nauczyciele:

 • Pani Joanna Bartnik - Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Pani Monika Czulak - Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Pani Monika Korneluk - Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Pani Beata Lichoń-Fabrowska - Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Pan Marcin Mróz - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Pani Anna Olejarz - Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Pani Małgorzata Jasina - Szkoła Podstawowa Nr 3
 • Pani Bożena Szlonzak - Szkoła Podstawowa Nr 3
 • Pani Dorota Witkowska - Szkoła Podstawowa Nr 3
 • Pani Dorota Pirogowicz - dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2
 • Pani Jolanta Mazurek - Miejskie Przedszkole Nr 3


Uroczystości uświetniła część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3.