Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Kryta pływalnia - wizyta Wicepremiera Jacka Sasina i przekazanie czeku na budowę

03.12.2020
Inwestycje

W dniu 03.12.2020r. w Hrubieszowie odbyła się wizyta Wicepremiera Jacka Sasina, który wręczył na ręce Marty Majewskiej Burmistrza Miasta Hrubieszowa czek opiewający na kwotę 2,5 mln zł z  Ogólnej Rezerwy Budżetu Państwa na 2020 rok z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni w Hrubieszowie.
W wizycie wziął udział Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.
Burmistrz Miasta Hrubieszowa podpisała umowę ze Skarbem Państwa –Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie kwotą 2,5 mln zł budowy krytej pływalni w Hrubieszowie.
Spotkanie było również okazją do zapoznania Wicepremiera z postępami prac w budowie pływalni, ale także do zapoznania z planami miasta dotyczącymi budowy zalewu - zbiornika retencyjnego wraz z funkcją rekreacyjno - turystyczną na terenach należących do miasta tzw. Targowicy.
Miasto stara się aktualnie o wpisanie niniejszej inwestycji jako przedsięwzięcia priorytetowego do tworzonej obecnie Strategii Województwa Lubelskiego, co w kolejnym kroku pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na jego budowę w najbliższej perspektywie finansowej.