Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Kryta pływalnia - postępy w pracach budowlanych

30.11.2020
Inwestycje

Zakończono prace przy wykonaniu dachu nad halą basenową. Trwają prace przy montażu fasad na elewacji, wykonywana jest instalacja elektryczna. Na budowę dostarczono część elementów niecek basenowych.
Dopinane są ostatnie szczegóły aranżacji i wyposażenia pływalni.

Uzyskana została decyzja Premiera o dodatkowym w tym roku dofinansowaniu dla Miasta w kwocie 2,5 mln zł do budowy pływalni z Ogólnej Rezerwy Budżetu Państwa.