Polish English French German Spanish Ukrainian

                     

Biuletyn Informacji Publicznej

Kryta pływalnia - miasto szuka wykonawcy

16.08.2019
Inwestycje

16 sierpnia 2019 roku Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła przetarg na „Budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”.
Celem przedsięwzięcia jest realizacja budynku i elementów infrastruktury, stanowiących kompletny funkcjonalnie obiekt z punktu widzenia potrzeb i zamówienia Inwestora. Będzie to kryta pływalnia składająca się z hali basenowej oraz strefy wejściowej z szatniami, małą gastronomią i węzłami sanitarnymi a także niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i administracyjno – biurowymi.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej - https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=135&p1=szczegoly&p2=65539