Polish English French German Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnych cenach

08.11.2022
Urzędowe

Informujemy, że weszła w życie ustawa, która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie.

Miasto Hrubieszów ogłosiło w Biuletynie Informacji Publicznej zainteresowanie zakupem paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. - Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym ( Dz. U. poz.1692 i 1967).

Miasto nie będzie miało wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie do końca 2022 r. 1,5 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł brutto za tonę.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie do 2000 zł brutto proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup węgla celem umożliwienia Miastu  ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15, pokój nr 12  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nabór wniosków będzie trwać od 9  listopada do 23 listopada 2022 roku.

Po upływie tego terminu w przypadku dalszego zainteresowania oraz dostępności węgla dla samorządów na rynku będą ogłaszane kolejne nabory wniosków.

UWAGA:  Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Miejską Hrubieszów we współpracy ze wskazanymi lokalnymi składami węglowymi uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-dla-gospodarstw-domowych-przez-gminy