Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca wpisu do CEIDG

12.11.2020
Urzędowe

Przedsiębiorco wszystkie sprawy dotyczące działalności gospodarczej załatwisz w innym dogodnym dla Ciebie terminie.

Wniosek o wpis do CEIDG dotyczący:

  • rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej, należy złożyć wskazując datę bieżącą, wsteczną lub przyszłą,
  • zmiany wpisu, należy wskazać datę zgodną ze stanem faktycznym,
  • zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, należy podać ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej (data nie może być późniejsza od dnia złożenia i podpisania wniosku w urzędzie).

Więcej informacji na stronie https://www.miasto.hrubieszow.pl/ w zakładce Gospodarka i Inwestycje