Polish English French German Russian Spanish Ukrainian

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszów aktywnie uczestniczy w projektcie EURE.

05.11.2020
Urzędowe

Miasto Hrubieszów zostało członkiem Lokalnej Grupy Interesariuszy w projekcie EURE -Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 r. przez Województwo Lubelskie.

Główny cel projektu, to wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej.

Dziewięciu partnerów z różnych krajów europejskich będzie wspólnie pracować w ciągu najbliższych trzech lat nad zidentyfikowaniem działań i mechanizmów, które poprawią zarządzanie środowiskiem miejskim, usprawnią funkcjonowanie przestrzeni miejskich, a także będą wspierać zintegrowane działania na rzecz rewitalizacji miast.

Liderem projektu jest Eixo Atlantico do Noroeste Peninsular, transgraniczne stowarzyszenie gmin, zrzeszające 36 głównych miast z obszaru granicznego Hiszpanii i Portugalii. Wśród partnerów  projektu są również: Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy), CAAC – Conference of Atlantic Arc Cities (Francja), Miasto Pilzno (Czechy), Miasto Alba Iulia (Rumunia),  Miasto Larnaka (Cypr), Miasto Ryga (Łotwa),  ACR+- Stowarzyszenie Miast i Regionów na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami (Belgia) oraz Województwo Lubelskie.

 Miasto Hrubieszów aktywnie włączyło się w działania projektowe mając nadzieję, że wspólnie z innymi miastami z regionu i Europy uda się odpowiedzieć na pytania:

  • Jak poprawić pozycję konkurencyjną miast?
  • Jak wzmocnić wpływ społeczno-gospodarczy średnich i małych miast na politykę Unii Europejskiej?
  • Jakie są rozwiązania, aby skutecznie realizować politykę miejską?
  •  Jak ograniczyć negatywny proces niekontrolowanej urbanizacji?

 30 października br. Grupa spotkała się już po raz trzeci, tym razem by rozmawiać o zagadnieniach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego w miastach.

Podczas spotkania zaprezentowano stan prac w projekcie EURE zwłaszcza nad opracowywanymi raportami, harmonogram działań na najbliższy semestr oraz aktualne informacje dla miast średnich tracących funkcję w pracach nad programami operacyjnymi.

 Głównym punktem spotkania była prezentacja eksperta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego w Polsce i krajach Unii Europejskiej – koncepcja i wdrożenia”, dzięki której uczestnicy na przykładach z różnych miast ze świata dowiedzieli się, jak może być wdrażana GOZ. Przedstawiciele naszego miasta mogli posłuchać o japońskim mieście Kamikatsu, które w tym roku ma zredukować wytwarzane przez siebie śmieci do zera, czy włoskim mieście Cappanori, które posiada jeden z najwyższych wskaźników recyklingu odpadów w Europie. Duże zainteresowanie wśród zebranych wzbudziły takie rozwiązania jak sklepy bez opakowań, które są dostępne w Berlinie, Warszawie a nawet Lublinie, czy upcykling (proces w którym odpady stają się pełnowartościowym towarem) na przykładzie altany zbudowanej ze starych znaków, czy domków dla ptaków wytworzonych z odpadów.

 Kolejne spotkanie Grupy poświęcone będzie błękitnej i zielonej infrastrukturze w miastach.

 Więcej informacji na stronie projektu: https://www.interregeurope.eu/eure